НА ГОЛОВНУ
ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.05020102 "Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"
Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

Галузь знань: 0502 "Автоматика та управління".
Напрям підготовки: 6.050201 "Cистемна інженерія".
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.
Кваліфікація: технік із конфігурованої комп’ютерної системи.
Професійні можливості випускників: діяльність щодо обслуговування комп’ютеризованих систем управління, комп’ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах.

Фахівець може займати такі посади:
технік комп’ютеризованих систем;
технік-електронік;
технік-програміст;
технік-системотехнік;
оператор ЕОМ;
контролер роботів;
наладчик електронної техніки.
Випускники спеціальності "Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем" зможуть не лише провадити діяльність, пов'язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп'ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом знань, умінь і навичок у галузі комп'ютеризованих систем, автоматики й управління, яких потребує сучасна організація виробництва. Підготовка фахівців спеціальності є новим кроком до підвищення рівня організації виробництва в регіоні шляхом залучення до нього спеціалістів, котрі володіють теоретичними знаннями та мають практичні навички монтажу, пуску, регулювання та випробування комп'ютеризованих систем, засобів автоматики й управління та їх програмного забезпечення. Певну частину часу у програмі відведено вивченню і роботі з комп’ютерними програмами, які можна ефективно використовувати під час проектування робототехнічних комплексів. З метою отримання практичних навичок студенти проходять два види практики: навчальну (радіомонтажну, електрорадіовимірювальну, комп’ютерну, на отримання робітничої професії) та виробничу (технологічну і переддипломну).


5.03050401 Економіка підприємства
Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

Молодший спеціаліст-економіст готується для планово-економічної, організаційно - управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Він може працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та установах будь-яких форм власності, а також на посадах, що їх заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових переліків галузевих та інших номенклатурних посад.


5.03050901 Бухгалтерський облік
Термін навчання на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Молодший спеціаліст за кваліфікацією “Бухгалтер” готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера - ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.


5.05050301 Інструментальне виробництво
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки

Технік-технолог інструментального виробництва готується для виробничо-технологічної діяльності машинобудівного комплексу в інструментальних, механічних цехах, технологічних і конструкторських бюро відділу технолога або інструментального відділу підприємства, в проектно-технологічних і науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю на посадах: технолога, конструктора, техніка з інструменту, майстра виробничої дільниці, контрольного майстра. Крім того, студенти отримують додатково робочі професії: токар, свердлувальник та фрезерувальник 2-3 розрядів.


5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки.

Молодший спеціаліст комп'ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп'ютерних систем, обслуговування, створення та впровадження програмного забезпечення і користувацьких програм. По завершенню терміну навчання молодший спеціаліст може братиучасть у вирішенні професійних завдань: - налагодження та регулювання обчислювальної техніки та периферійних пристроїв - регулювальник обчислювальної техніки; - експлуатація комп'ютерних систем та мереж - технік обчислювального центру; - обслуговування та створення системного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж - технік з системного програмного забезпечення.


5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки

Оволодіваючи цією спеціальністю, студенти отримують знання зі спеціальних дисциплін: “Автомобілі”, “Технічна експлуатація автомобілів”, ”Технологія ремонту автомобілів”, Автомобільні двигуни”, “Електрообладнання автомобілів”, “Діагностика технічного стану автомобілів”. Після закінчення коледжу можуть працювати майстрами з ремонту та експлуатації автомобілів на станціях технічного обслуговування і ремонтних майстернях, а також на машинобудівних підприємствах в автотранспортних цехах. В коледжі студенти отримують право на водіння автомобілів категорії “В”, ”С” або отримують робочу професію “слюсар з ремонту автомобілів”.


5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки.

Молодший спеціаліст - технік-технолог готується для виробничо-технологічної діяльності на виробництвах машинобудівного комплексу. Він може займати посади техніка-технолога, майстра дільниці, оператора на верстатах з числовим програмним управлінням, менеджера середньої ланки, виконувати завдання з проектування або з виробничого маркетингу. Молодший спеціаліст володіє новітніми технологіями комплексної технічної підготовки виробництва за допомогою комп'ютерної техніки, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших виробництвах. Крім того, студенти отримують робочу професію “токар”.


5.05050202 Обслуговування верстатів з ПУ і робототехнічних комплексів
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки

Технік-механік даної спеціальності готується для виробничої діяльності в механічних цехах, технологічних і конструкторських відділах та бюро машинобудівних заводів, проектних та науково-дослідних організаціях на посадах: механік цеху, технолог, конструктор, контролер відділу технічного контролю, майстер виробничих дільниць, програміст з складання програм обробки деталей на верстатах з ПК. Крім того, після проходження практики в механічних майстернях технікуму, присвоюється робочий розряд оператора з обслуговуваня верстатів з ПК.


НОВИНИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

Положення про відбіркову комісію Кіровоградського машинобудівного коледжу КНТУ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


Повний текст
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського національного технічного університету в 2015 році.

Додаток 1
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (среціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю.

Додаток 5
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів).

Додаток 6.1
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

Додаток 7
Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Приймальна комісія КНТУ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Кіровоградського національного технічного університету в 2015 році

Обсяг державного замовлення на 2014р.

ГРАФІК ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Списки абітурієнтів
Група
Група
Група
Група
Група
Група

Інформація для абітурієнтів

Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час Приймальної комісії

Персональні дані, вказані в заяві вступників про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу, та дані документа, що посвідчує таку особу та її громадянство, вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (володільцем якої є Міністерство освіти і науки України, а розпорядником – державне підприємство «Інфоресурс») безпосередньо під час прийняття такої заяви приймальною (відбірковою) комісією, для обробки з метою забезпечення потреби фізичних осіб (виготовлення документів у сфері освіти). Відповідно до статті 8 «Права суб'єкта персональних даних» Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними. Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Інформація для абітурієнтів